Письмо в фолькетинг

все о законах Дании - новых и старых, как и где можно узнать о собственных правах и возможностях
...если вы наивно думаете, что после 8 лет фолькепартийцев еще что-то осталось

Письмо в фолькетинг

Сообщение nkn 20 мар 2010, 19:05

Открываю эту тему здесь. Ребяты, корректируйте, буду рада.
Руки чешутся чё-то у меня и на баррикады тянет. :lol: Чё ж такое..

Vedr. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, 15. marts 2010 og de nye regler for at få permanent opholdstilladelse og serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken.

For at Folketingsmedlemmerne og regeringen er de eneste, der kan fremsætte lovforslag, dvs. komme med forslag til nye love og lovændringer og at folketingsmedlemmerne er de eneste, der kan vedtage dem, henvender vi, de undertegnede, os til Folketing med et forslag i forbindelse med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, 15. marts 2010 og de nye regler for at få permanent opholdstilladelse og serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken.

Vi, de undertegnede, er en stor gruppe af udlændingene, som fast bor og har lovligt ophold i Danmark, hvilket betyder, at de kommende nye regler har en stor betydning for os og en vigtig indflydelse på vores livsbetingelser her i landet. En del af de undertegnede er også danskere, som støtter vores mening.

Danmark påstår, at det er et demokratisk land, hvilket betyder, at vi, herboende udlændinge, der arbejder, studerer, betaler skat m.m. her i riget, også har ret til at udtrykke ( ytre?) vores mening om og holdning til dette, der sker her i landet og hvad påvirker vores liv.

Det fremgår af forslaget, at permanent opholdstilladelse kan meddeles udlændinge, der har opnået 100 point, hvoraf der findes Ufravigelige betingelser, der udløser 70 point

- At udlændingen har haft lovligt ophold i Danmark i mere end de sidste 4 år
- At udlændingen har underskrevet en erklæring om integration og aktivt medborgerskab
- At udlændingen har bestået Prøve i Dansk 2 eller tilsvarende (skønnes at svare til engelskniveauet i folkeskolens 9. klasse)
- At udlændingen ikke er idømt ubetinget straf af 60 dages fængsel eller mere for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 (om forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed) eller kapitel 13 (om forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder m.v.)
- At udlændingen ikke er idømt ubetinget fængselsstraf (eller anden type frihedsberøvelse) i 1 år og 6 måneder eller mere uanset typen af kriminalitet. Der skal som i dag være karensperioder for udlændinge, der idømmes betinget frihedsstraf eller kortere ubetinget frihedsstraf, for eksempel udløser ubetinget frihedsstraf i under 6 måneder en karenstid på 8 år, og ubetinget frihedsstraf i 6 måneder eller mere, men under 1 år og 6 måneder, en karensperiode på 12 år.
- At udlændingen ikke har forfalden gæld til det offentlige. Hvis der er givet henstand med hensyn til betaling af gælden til det offentlige, må gælden ikke overstige 100.000 kr.
- At udlændingen har haft 2½ års ordinær fuldtidsbeskæftigelse i en periode på 3 år forud for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, og fortsat er i ordinær beskæftigelse
- At udlændingen ikke har modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, herunder enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, i en periode på 3 år forud for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Endvidere findes der særlige undtagelser, hvilke siger, at

Der vil for så vidt angå beskæftigelseskravet blive taget hensyn til folkepensionister og unge, som søger om permanent opholdstilladelse inden de fylder 19 år, og som har været under uddannelse eller i fuldtidsbeskæftigelse siden afslutningen af folkeskolen. Disse to grupper skal opnå 85 point for at kunne få permanent opholdstilladelse, fordelt på 70 point for ufravigelige grundbetingelser og 15 point for supplerende betingelser om medborgerskab.

Vi ser en række betingelser som forskelsbehandlende og diskriminerende, og vil derfor forklare, hvad vi mener.

Det drejer sig først og fremmest om de unge mennesker, der flyttede her sammen med deres mødre og blev familiesammenført med deres mødre.

Den nuværende tekst siger, at ” de unge, som søger om permanent opholdstilladelse inden de fylder 19 år, og som har været under uddannelse eller i fuldtidsbeskæftigelse siden afslutningen af folkeskolen (…) skal opnå 85 point for at kunne få permanent opholdstilladelse, fordelt på 70 point for ufravigelige grundbetingelser og 15 point for supplerende betingelser om medborgerskab”

70 point for ufravigelige grundbetingelser inkluderer et krav, at udlændingen har haft 2½ års ordinær fuldtidsbeskæftigelse i en periode på 3 år forud for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, og fortsat er i ordinær beskæftigelse

På nuværende tidspunkt defineres ” ordinær fuldtidsbeskæftigelse” som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Fuldtids studiet indgår desværre ikke i ”fuldtidsbeskæftigelses” definition.

Rent praktisk betyder det, at de familiesammenførte unge for at kunne opnå 70 point for ufravigelige grundbetingelser inden de fylder 19 år bliver tvunget til at opgive sin skoleuddannelse, når de fylder 16 år og finde fuldtids job på 37 timer om ugen i stedet for. Vi kan forudse, at det kun kan være ukvalificeret job, da unge på 16 år ikke har nogen erhvervsmæssige kvalifikationer.

Vi vurderer dette krav som forskelsbehandlende, uretfærdigt og diskriminerende, for alle unge skal have lige rettigheder, blandt andre rettighed til at gøre uddannelsen færdig, uanset hvilke nationalitet eller statsborgerskab de unge har.

Vores forslag i den forbindelse er, at det krav om ”at udlændingen har haft 2½ års ordinær fuldtidsbeskæftigelse i en periode på 3 år forud for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, og fortsat er i ordinær beskæftigelse” skal undtages, når det drejer sig om de familiesammenførte unge. Samtidig kan det godt erstattes med et krav til at forsætte med fuldtids uddannelsen, eller det kan være et krav om, at enten fuldtidsjob eller fuldtids studiet skal være til stedet, når ansøgningen om tidsubegrænset opholdstilladelse indgives.

Vi mener her, at fuldtids studiet sagtens kan og skal vurderes som fuldtidsbeskæftigelse, når det drejer sig om de unge på 16 til 19 år. Det, der er retfærdigt over for de danske unge og gælder for dem, skal også gælde for de unge med andet etnisk baggrund og statsborgerskab, som fast og lovligt bor i Danmark.

Højtuddannede, ambitiøse og villige til at udvikle sig og landet unge kan sagtens gøre mere for landets skyld end dem, der blev tvunget til at spille 2,5 års tid på ukvalificeret arbejde.

Vi håber meget, at vores forslag kan tages i betragtning inden den finale tekst af lovforslag bliver vedtaget.
across the universe
Аватара пользователя
nkn
суперсирвайвер
 
Сообщений: 150
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:37
Cпасибо сказано: 15
Спасибо получено: 7 раз в 7 сообщениях

Re: Письмо в фолькетинг

Сообщение nkn 20 мар 2010, 19:08

Наташа и все, кто на РФ не пишет, напишите, пожалуйста, что вы думаете. О тексте, о том, кому слать, как физически подписи собрать. Как фидбэк получить. В жизни этим не занималась, любой опыт велкам.
across the universe
Аватара пользователя
nkn
суперсирвайвер
 
Сообщений: 150
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:37
Cпасибо сказано: 15
Спасибо получено: 7 раз в 7 сообщениях

Re: Письмо в фолькетинг

Сообщение tata 21 мар 2010, 09:53

Соня, по тексту...
Я думаю, надо сделать короче - длинные письма не читают, и главное, писать должны все - и удлендинги, и датчане, поэтому не мы, иностранцы, а по вайне тех, кого это может затронуть...
Так что с текстом надло сидеть и думать не на рФ обсуждать, где в последнее время тусуется полторы калеки без ума и образования - а что там делать с лонами и надями? , а взять грамотного дака - я обычно мужа приплетала - объяснить ему суть, и пусть пишет.
Для любого письма важно, чтоб оно было не больше листа и не обязательно перчислять то, что все знают, а только указать на то, что вас не устраивает и КАК вы хотите это изменить с аргументацией почему.
Но дело даже не в этом. Я так поняла, что поправки приняты парламентом с силой действия с мая. Что легально означает, что парламент этот закон обсудил и его работа по утверждению завершена. Или будут утверждения во втором или третьем слушании? прсветите меня, я не сильно слежу, поскольку меня это не касается.
Ты должна понимать, ка и почему все выходитю Правительственная коалиция -ВЕ и Ко - не имеют большинства в парламенте по сравнению с оппозицией и для ее получения по важным вопросам им нужно еще процентов 10-15% голосов. это могут быть в датском раскладе радикале Венстре или DF. Радикале традиционно в основном не поддерживают нынешнюю правящую коалицию. Остается DF - относительно новый актер на политическом ринге, который поддерживает ВСЕ их начинания в обмен на мизерные уступки - пару миллионов пенсионерам и санитаркам, ну и максимальное изгнание иностранцев из страны. Это надо DF для того, чтоб датский избиратель шел к ним - у них своя специфическачя группа не сильно образованных, работающих на малооплачиваемой работе или не работающих националюг, сливающих фрустрации на иностранцев, и эта группа расширяется в последнее время в силу упадка системы образования и ухудшения экономического климата в стране, а также массовой обработки общественного мнения СМИ в духе ПИи, если ты посчитаешь количество часов, которые фолькепартийцы имеют в телике и радио, пишут в прессе - она в разы больше других точек зрения. А парламент - это место выражений чаяний народа, всем этим засранцам надо, чтоб их переизбрали, а если избирателю надо, чтоб вы все свалили и не терлись тут под датским боком - то зачем им ваше письмо? От людей, которые даже не избиратели? Логику видишь? Живи в Дании ловли хоть сколько хочешь, ты никто и имя твое никак,а сосед серн на выборах голосует, поэтому ему надо брейнваш.
Единственное, что имеет смысл делать - идти в прессу. И вместа письма в парламент, хотя можно и его послать - работа сделана по написанию - написать "сракастическое" письмо в ЮП ту же тему - я так раньше делала, когда скажем модерсмоль русский отменили - и привлечь к проблеме тех датских избирателей, которые не только экстраблядет читают, но и другую прессу. Указать на то, что Дания всегда выступала против детского труда, недавно вон скандал был, что какао порошок для Арлы детскими руками делается, с призывом опять-опять бастовать против арловской грязной монополии, и на датчан это действует. Если вы расскажете в стране что закон принудительно заставляет подростков иностр. происхождения работать на некв. работе вместо получения образования, тем самым дискриминируя их по отношнию к другим группам населения и лишая констуционных прав на получение образования, напишете язвительно, с параллелями, с указанием вебстранцы, где вы можете собирать подписи под подобным письмом СО ВСЕХ жителей Дании - может начнется дебат, который так любит местное население и который способен что-то сдвинуть, потому что касается мнения ИЗБИРАТЕЛЕЙ!!!
Я тебе много и подробно написала, потому что по сути вы правы, а по форме то, что ты делаешь - это биться мозгой об стенку, проанализируй ситуацию и попробуй выбрать метод, у которого есть шанс на действие, пусть и уже минимальный, потому что обыдлячивание населения идет гигантткими темпами, к сожалению...
ППС Филатвское про голого короля не читала? ПРЭЛЭСТЬ!
Мне дома говорили: о, датчане!..
Там Андерсен, культура, корабли!..
И что я вижу?.. Как вы одичали
От европейских веяний вдали!..

http://lib.ru/PXESY/FILATOW/korol.txt
Я русский форум вижу статуей: мужчина в бронзе, полный властности, под фиговым листочком спрятан огромный орган безопасности
Аватара пользователя
tata
Администратор
 
Сообщений: 3354
Зарегистрирован: 30 сен 2009, 12:11
Cпасибо сказано: 96
Спасибо получено: 161 раз в 143 сообщениях

За это сообщение пользователю tata "Спасибо" сказали
Hopefull, Hopefull, Karina, Madame de Papillon, nkn

Re: Письмо в фолькетинг

Сообщение Madame de Papillon 21 мар 2010, 11:41

Соня, я прочитала письмо вчера на русфоруме. У меня нет возможности долго писать - очень занята ближайший месяц. На русфоруме это обсуждать в любом случае не стану, но суть моих мыслей сводится к тому же, о чём выше написала Тата. Первое, что бросается в глаза, - письмо слишком длинное (там и Мишка написал, что заснул читая, но никто не принял это внимание..). Письмо просто не станут читать, да и решение о принятии закона уже однозначно вынесено. Убери для начала все те пункты законов, которые ты там перечислила. Подписи датчан должны быть обязательно (мужей, родственников, их друзей..). В Дании очень много датчан, которые интеграционные законы не поддерживают и необязательно, чтобы это их касалось лично. Что сейчас пишут об этом на форуме http://www.aegteskabudengraenser.dk/ (или на других форумах) ? Может там тоже кто-то выступает с такой же идеей ? Когда-то они там уже собирали какие-то подписи.
Life is like a taxi Изображение
Аватара пользователя
Madame de Papillon
настоящий Рембо
 
Сообщений: 1350
Зарегистрирован: 30 сен 2009, 21:18
Cпасибо сказано: 120
Спасибо получено: 72 раз в 63 сообщениях

За это сообщение пользователю Madame de Papillon "Спасибо" сказали
nkn

Re: Письмо в фолькетинг

Сообщение nkn 21 мар 2010, 13:12

Спасибо огромное за комментарии!
Наконец-то..первая по -настоящему действенная помощь и советы.

Наташа, про битьё об стену - согласна на все сто. Меня эта мысль вообще не покидает, что это как раз то, что я пытаюсь делать..это всё от незнания, как надо, куды и к кому бечь.

Девочки, про длину письма..в самом начальном варианте - до рф-ском - всего перечня требований не было. Я их добавила, потому что меня одолели сомнения, что они там даже в Ф-ге знают досконально, о чем вообще речь..столько раз мне доводилось сталкиваться с совершенно некомпетентными чиновниками, что уже выработалась привычка всё разжёвывать. Поэтому решила эти пункты добавить, из-за чего длина, конечно, очень возросла.
Потом, этот текст я писала, конечно, не для газеты, а только для фолькетинга. Мысли о газетах были и сейчас есть, но не могу себе представить, куда сначала отсылать. Или одновременно? Не знаю, я никогда ничего подобного не делала, двигаюсь на свой страх и риск, наощупь..Для газеты нужен совсем другой текст, я это понимаю. Но не знаю, смогу ли я еще и такое родить. Попробую..
Немного грустно, если честно, видеть, что многих эта тема вроде бы касается лично, но все ждут, что всё напишет кто-то другой, и все остальное провернёт тоже. Может, ещё мало времени прошло? не знаю. Но и долго ждать у нас времени нет.
Мишка, который чуть не заснул..ну так я и не говорила нигде, что пишу развлекательную статью или фельетон. В таком стиле в правительство не пишут, а пишут в деловом, академическом. Или я ошибаюсь? Пока никакой помощи от него не было. Я и не настаиваю, это всё дело добровольное...но как известно - критикуя, предлагай.

Наташа, если всё-таки отсылать нынешнее письмо, подкорректированное. Расскажи про голосование на вебстранице. Ты имеешь в виду, сделать опрос, чтобы получить количество поддержавших, или как еще можно сделать электронное голосование? Не представляю себе, я в таких делах лох. Мне идея сбора подписей "вживую" самой неособо нравится. Да и откликнулись только копенгагенцы. Но я просто не знаю, как еще можно.

Бабочка, на эгтескабе я частый гость. Но в свйзи с этим письмом там еще не была. Была на другом форуме, датском. жду оттуда тоже комментарии.
Мне кажется, мне нужен клон, причем срочно. :)
across the universe
Аватара пользователя
nkn
суперсирвайвер
 
Сообщений: 150
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:37
Cпасибо сказано: 15
Спасибо получено: 7 раз в 7 сообщениях

Re: Письмо в фолькетинг

Сообщение Lyalya 21 мар 2010, 13:23

Тата, + 100. Пресса, пресса. Я бы начала именно с отдельного дела. Потом еwе парочку. И газета именно берлингске, они не любят бирту и удлс. Как пример, скандал июля 2008 с удлс. Начало положено именно отдельной семэй-А письма уже после.
Аватара пользователя
Lyalya
очень крутой суперсирайвер
 
Сообщений: 293
Зарегистрирован: 05 окт 2009, 12:50
Откуда: Koebenhavn
Cпасибо сказано: 28
Спасибо получено: 19 раз в 15 сообщениях

Re: Письмо в фолькетинг

Сообщение Mishka 21 мар 2010, 16:04

Ну я бы посоветовал Политикен.
Хочется еwе предупредить НКН - датчане злопамятные и вряд ли простят твое начинание.
Письмо Насеру слать бесполезно, он его просто порвет. Я знаком с йетим идиотом.
Только на сайте выживания невероятные разоблачения, вы наконец-то узнаете кто есть кто в датском королевстве. Кроме того, курсы: как перестать быть глупым и наконец-то стать умным. И многое другое....
Аватара пользователя
Mishka
настоящий Рембо
 
Сообщений: 869
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 02:23
Cпасибо сказано: 13
Спасибо получено: 29 раз в 25 сообщениях

Re: Письмо в фолькетинг

Сообщение nkn 21 мар 2010, 16:41

Мишка, видела уже твои наброски для статьи. Будешь переводить?
Я знаю, что "зачинщику первый кнут", но и сидеть и молчать больше не хочу..а то эта карга так и будет опыты над людьми проводить...посмотреть, сколько они выдержат...как Геббельс когда-то. Тфу
across the universe
Аватара пользователя
nkn
суперсирвайвер
 
Сообщений: 150
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:37
Cпасибо сказано: 15
Спасибо получено: 7 раз в 7 сообщениях

Re: Письмо в фолькетинг

Сообщение Mishka 21 мар 2010, 17:23

НКН, я могу в чем-то помочь, но я на йето действо не подписываюсь. У меня нет никаких иллюзий о датчанинах и я их, в обwем-то боюсь. У меня семья, мне есть что терять.
Насчет Пии скажу сразу - йето была не ее инициатива, а консервативов. Если раньше можно было сказать, что ДФ плохие, а датчане в большинстве своем хорошие, то теперь уже и йетого не сказать. Как может в бочке с дерьмом быть и хорошее дерьми, и плохое, и все в одной бочке. Дерьмо может отличаться только цветом и консистенцией, есть такое явно не будешь.
:-)
Только на сайте выживания невероятные разоблачения, вы наконец-то узнаете кто есть кто в датском королевстве. Кроме того, курсы: как перестать быть глупым и наконец-то стать умным. И многое другое....
Аватара пользователя
Mishka
настоящий Рембо
 
Сообщений: 869
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 02:23
Cпасибо сказано: 13
Спасибо получено: 29 раз в 25 сообщениях

Re: Письмо в фолькетинг

Сообщение tata 21 мар 2010, 18:22

nkn писал(а): Спасибо огромное за комментарии!
Наконец-то..первая по -настоящему действенная помощь и советы.

Сонь, чтоб давать советы, надо знания иметь, ты умных на рФ найти пытаешься или как?

Наташа, про битьё об стену - согласна на все сто. Меня эта мысль вообще не покидает, что это как раз то, что я пытаюсь делать..это всё от незнания, как надо, куды и к кому бечь.

Я не знаю, куды бечь, но точно знаю откуда...

Девочки, про длину письма..в самом начальном варианте - до рф-ском - всего перечня требований не было. Я их добавила, потому что меня одолели сомнения, что они там даже в Ф-ге знают досконально, о чем вообще речь..столько раз мне доводилось сталкиваться с совершенно некомпетентными чиновниками, что уже выработалась привычка всё разжёвывать. Поэтому решила эти пункты добавить, из-за чего длина, конечно, очень возросла.
Потом, этот текст я писала, конечно, не для газеты, а только для фолькетинга.

Там и читать не будут. некогда им - надо государством управлять, на заседания ходить, бумашшки строчить, на приемы ходить. В стране демократия... Это тяжкий труд народных избранников. А ты в них письмом. негуманно.

Мысли о газетах были и сейчас есть, но не могу себе представить, куда сначала отсылать. Или одновременно? Не знаю, я никогда ничего подобного не делала, двигаюсь на свой страх и риск, наощупь..Для газеты нужен совсем другой текст, я это понимаю. Но не знаю, смогу ли я еще и такое родить. Попробую..

пресса тут ищет новости и скандалы - и тут у тебя шанс. Если напишешь фельетон. Про Ивана русака, который приехал ребеком и думал что датчанин и может учиться, а он нет - родился в другой стране, иди отпаши... Чай не датчанин, чтоб в школу ходить. Можешь взять за основу любую сказку Анусена - там русалочка или свинопас, местный интеллигент должен знать.
По поводу газет. надо брать ту, которую везде читают. Политикен не пользуется уважением - коммуняки, берлингске только в копене читают, ЮП самая читаемая и распространенная тут, средний абориген ей верить.
Немного грустно, если честно, видеть, что многих эта тема вроде бы касается лично, но все ждут, что всё напишет кто-то другой, и все остальное провернёт тоже. Может, ещё мало времени прошло? не знаю. Но и долго ждать у нас времени нет.

у бпльшинства адекватных эта проблема не стоит - все опостоянились, а новоприбывшие просто лоны все и каждая - они за постоянку родину продадут... А ты толкаешь проявить неповиновение - ужос-ужос.
Наташа, если всё-таки отсылать нынешнее письмо, подкорректированное. Расскажи про голосование на вебстранице. Ты имеешь в виду, сделать опрос, чтобы получить количество поддержавших, или как еще можно сделать электронное голосование? Не представляю себе, я в таких делах лох. Мне идея сбора подписей "вживую" самой неособо нравится. Да и откликнулись только копенгагенцы. Но я просто не знаю, как еще можно.

Отошли, хуже не будет... Только сократи, не надо перечисления закона и пусть датчанин какой вычитает. А то это во многих местах данск русиск... Даки не любят, чтоб если датский нечист. Вообще могут велье ат ике лезе. Но это не поимеет никакой реакции в любом случае.
А вот газета - да, это то, что читают и во что почти безоговорочно верят - лично я поражаюсь, как аборигены трепетно доверяют медиа. И тут удачный выстрел в виде острого фельетона в тему может заставить задуматься. А если сделать вебстраницу, где описать ситуацию, дать ссылку на правила, примеры (case studies), предложить, что вы хотите вместо и одновременно собирать подписи в поддержку - то это может заставить обратить внмание. на проблему.
Я русский форум вижу статуей: мужчина в бронзе, полный властности, под фиговым листочком спрятан огромный орган безопасности
Аватара пользователя
tata
Администратор
 
Сообщений: 3354
Зарегистрирован: 30 сен 2009, 12:11
Cпасибо сказано: 96
Спасибо получено: 161 раз в 143 сообщениях

След.

Вернуться в секреты выживания - законы


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron